Orta Format arşivinde arama için yukarıdaki alanı kullanabilir
ya da her güncelleme içeriğini aşağıdaki başlıklarda görebilirsiniz.

Güncelleme #28 Dila Yumurtacı, Neslihan Koyuncu, Melisa King, Eren Sulamacı, Didem Erbaş, Derya Yıldız UZ Grubu

Bağımsızlık, UZ'u aynı anda hem devam eden, hem dönüşen, hem de sonlanan bir sanat oluşumu olarak görmemize sebep olan kavramlardan bir tanesi. Bir araya geliş biçimimizin çabasız ve kendiliğindenliği, bağımsız üretimlerimizi bilemeye çalışmadan bir arada var olmayı denememizi ve geleneksel kalıplara, ilişkilere ve süreçlere adapte olmayı reddetmemizi olanaklı kıldı. Bu sayede, aynı evin çatısı altındaki odalar gibi, bireysel sınırlarımızın varlığını kabul edip yan yana durarak, kendi iç mekânımızda kendi kurallarımızı koyduğumuz bir oyun alanı yaratabildik. Bizi bir araya getiren mekânlar ve mecraların olanaklarını, kendi yöntemlerimizle ama beraberce deneyimleme heyecanımız, kurumsallaşma ve iş bölümü yapma ihtiyacı hissetmediğimiz bir yol arkadaşlığına dönüştü.

Güncelleme: Tıkanma Neslihan Koyuncu Gedik: Aynadan içeri, pencereden dışarı

Fotografik görüntünün oluştuğu andan itibaren taşıdığı çok katmanlı zamansallığını düşünüyorum. Fotoğraf çekildiğinde sabitlenen an; yansıma, dijital veya basılı hâldeki fotoğrafın yüzeyine bakılan her an; çekildiği ve ona bakıldığı anlar arasında fotoğrafın yalnız geçirdiği sürem olarak adlandırılabilecek tüm anlar kendine öz zamansallıklar taşıyor. Hatta bu zamansallıklar farklı yansımalara çarptıkça genişleyebiliyor, çoğalabiliyor. Örneğin fotoğrafla göz teması kesildikten sonra, bakışın sahibi olan öznenin zihninde fotoğrafa dair bir bellek imgesi kalıyor. Ve fotoğraf her hatırlandığında imgesi geri çağrılıyor ve bu sefer bellekteki diğer formlarla etkileşime girerek zihinde bıraktığı bellek imgesi şekil değiştirebiliyor. Bellekteki farklı anlara ait zamansallıklarla ilişkilendiğinde fotoğrafın özneye yansıttığı zaman da genişlemiş oluyor.

Güncelleme #22 Neslihan Koyuncu Hayali Reality World Sergisi

Bugün, kırk sekiz gün içinde ikinci defa rüyamı hatırlamayarak uyandım. Rüyamdaki imgeleri hafızaya aktaramamanın neden olduğu birikmiş enerji, düşündüğüm hayali sergiyi kurmak ve hayalet imgeler yaratmak için, bugünü uygun hale getirdi. Planlanmış ama gerçekleşmemiş bu serginin yokluğunun, varlığından daha fazla şeye gebe olduğuna inancımla, UZ grubundan aldığım destek üstüne, bu metne başladım. Metin boyunca betimlenen ama yapılamayan her şey için, silik bir olumsuzluk eki ile fısıldamayı tercih ettim. UZ grubu sanatçılarının işleri betimlenirken çoğunlukla sanatçıların gerçekleşecek sergi beklentisiyle oluşturdukları temel fikirleri baz aldım. Günümüz gerçeklerinin ve devam etmek için gereken gerçekçilik yaklaşımının kısıtlama ve yaptırımlarından arınma özgürlüğünü deneyimlediğimiz bu hayali sergi metni ile; tüm düşünen ve hayal kuran bireyleri, sergiyi betimlemeler eşliğinde imgelemeye çağırıyoruz.

Güncelleme #17 Neslihan Koyuncu Alphabet of Sleep

Neslihan Koyuncu, gündelik hayatta sürekli çevremizde olmasına rağmen fark etmediğimiz, farkındaysak bile düşünmediğimiz eşyalar ile ilgilenen ve onlar üzerinden insanları anlatan çalışmalar üreten bir sanatçı.