Rhodesia

#18
Mustafa Kemal Yurttaş
Hakkında
Orta Format
Hakkında Diğer Yazıları

Proje, "gay dating" siteleri ve uygulamalarından alıntılanmış görsel ve metinlerle oluşturulmuş. Queer çok yönlülük (versatility) üzerine ve kimlik politikalarının tüm farklılıklarını benzer şekilde göstererek, bu çok yönlü halin nasıl bozulabileceğini inceliyor.

Yurttaş, proje metninde şöyle diyor: "Seri, Rhodesia adlı yerleştirmenin parçasıdır. Yerleştirme, "gay dating" siteleri ve app.larından alıntılanmış görsel ve metinlerle oluşturulmuş 90 sn'lik bir video loop, bu videodan alınmış 20 adet "video-still" görüntü ve videoda kullanılan metinlerden oluşan 20 sayfalık A5 boyutunda aydınger bir kitaptan oluşur.

Konuya benzer bir bakış için "Cinsellik Muamması*" kitabında Tuna Erdem'in yazısına bakılabilir:

"… Kimlik politikaları, … insanlar arasındaki farkı değil, her düzlemde benzerliği, hatta aynılığı savunuyor. Eşcinseller kimlik politikaları bir yandan eşcinseller arasında farkın değil, aynılığın altını çizerken, diğer yandan da heteroseksüeller ile eşcinseller arasında, aslında fark olmadığını vurgulayarak hak arayışında bulunuyorlar…

… Türkiye'de queer bir varoluştan söz etmek mümkün müdür? … sağlıklı bir cevap verebilmek için Türkiye'deki eşcinsel pratiklerinin büyüteç altına alınması gerekiyor… internetteki cinsel partner arama sitelerinin araştırılması … akla ilk gelenleri.

Bu alanlara gelişigüzel bakmak bile, egemen heteronormatif düzenin düz ve cinsel kültürüyle kıyaslanamayacak kadar geniş ve çeşitli bir cinsel kültürün varlığı hakkında ipuçları devşirmemize yetecektir."

Hizadan çıkmaya, yoldan sapmaya ve çıkıntı olmaya dair:

Kimlik değil, cinsellik! Tektip cinselllik değil, cinsel çeşitlilik!"

*Cinsellik Muamması / Türkiye'de Queer Kültür ve Muhalefet   Hazırlayanlar: Cüneyt Çakırlar ve Serkan Delice