Kaza Karar Kaza

#18
Ülgen Semerci
Hakkında
Orta Format
Hakkında Diğer Yazıları

"Kaza Karar Kaza", Ülgen Semerci'nin kaza sonucu oluşumları karar süreçleriyle işlemek ve dönüştürmek üzerine ürettiği projesi.

Semerci, çalışmasını "Tesadüfilik ve kasıtlılık nerelerde ayrılır, nerelerde birbirlerine evrilir? Bu döngüsel süreç düşünce ve işleyiş biçimlerimizi nasıl geliştirir?" sorularını araştırıyor ve çalışma metninde şöyle anlatıyor: "Seride çeşitli yollardan elde edilmiş imgeler, tekrar, taklit ve müdahale ile yanyana gelir. Çalışırken atölye zemininde oluşmuş gökkuşağı, içerisindeki filmde lekelere yol açan 80'lerden kalma kamera ve düşen bir dolgunun filmi ile ilişkilenir. Elden ele geçen son kullanma tarihi geçmiş kullan-at kameradan çıkan bozuk bir kare, basılırken mürekkebi biten bir yazıcıdan çıkan kareyle aynı satırda okunduğu için akrabalaşır. Lekeler ne zaman resim olur? Kazalar nasıl içselleşir?  Kaza Karar Kaza istem dışılık, yapıcılık, zarar ve oluşum üzerine bir düşünmedir." sözleriyle ifade ediyor.

Farklı medyumları bir arada kullanan Semerci için, fotoğraf da bu araçlardan yalnızca biri. Amaçla aracın sık sık karıştığı bu mecrada, onun bakışı gayet net: "Mesele tekniği indirgemen değil, mesele onunla ne yaptığın.". Kaza Karar Kaza dışındaki çalışmalarında da görsel dilinin ilginçliğinin yanında kurduğu bağlantılar da heyecan verici. Semerci'nin fotoğraf çekmeye başlaması da ilk olarak onları kolajlarda kullanmak için oluyor. Onun deyişiyle "Fotoğraf ve resmin tarihi ve güncel ilişkisi fotoğrafın hem sırtını dayadığı hem de yeni adımlar atmasını sağlayan bir kaynak"tır.

Ülgen Semerci'nin Burcu Yağcıoğlu ile yaptığı "Sel Bastı" sergisinde, fotoğrafla resimlerin ayrı ayrı yer aldığı yerleştirmeye izleyicilerin bakışı da ayrı bir inceleme konusu: "İzleyicilerden fotoğraflara ve resimlere çok farklı tepkiler gelmesi benim için düşündürücü oldu. Bütünlüklü olduğunu düşündüğüm bu yanyanalıkta bu derece farklı algılar yaratmalarını beklemiyordum. Çünkü aslına bakarsan farklı medyumlarda farklı tekniklerle çalışsam da günün sonunda amacım bir imgeye ulaşmak oluyor". Bu durum da aracın anlatım için ne kadar kıymetli olduğunun bir diğer göstergesi.

Fotoğrafın pratiğindeki yerine dair Semerci'nin henüz net bir cevabı olmasa ve hala bunu kurguladığını söylese de, üslubu ve araca bakışıyla özgünlüğünü sürdüreceği ve anlatım dilini güçlü bir şekilde kuracağı aşikar.