To Point to Line and Space

#15
Jacob Juhl
Hakkında
Orta Format
Hakkında Diğer Yazıları

To Point to Line and Space" Jacob Juhl'un fotoğrafın evreni iki boyuta indirgeyen yapısı içerisinde üç boyutluluk arayışına giriştiği projesi.

Juhl'un serisi altı görselden oluşuyor. Seçilen üç farklı fotoğrafın kaydettiği objeden eksilttikleri ve eklediklerini "noktalar" ve "çizgiler" olarak iki farklı şekilde bir uzam denemesi görüyoruz. Sanatçı, fotoğrafların arkasında yatan şeylerin eserin son halinden çıkarılacak anlam için önemsiz olduğunu, yine de estetik deneyimini biçimsel ve yapısal olarak etkilediğini söylüyor. Gayri ihtiyari olarak bir fotoğrafa baktığımızda ilk gördüğümüz fotoğrafın kendisi değil, fotoğraflanan obje olur. Burada da gözümüze ilk çarpan fotoğraftaki "noktalar ve çizgiler". Ancak gözden kolaylıkla kaçan "boşluk", yani görselin geri kalan kısımları, bu çalışmanın da önemli bir noktası.

Fotoğraf doğası gereği iki boyutlu bir yapıya sahip olsa da; sergileme yöntemi, bulunduğu mekanla (ya da sadece duvarla) ilişkisi bile farklı bir derinlik katıyor. Bunu göz önünde bulundurmak, yapılan çalışma için de oldukça katkı sağlayabiliyor. Bu konuda, Serkan Taycan'ın fotoğrafın iki boyutlu halinin sergilemede nasıl dönüşütürüldüğü üzerine yaptığı atölyeyi de hatırlatmakta fayda var. Jacob Juhl'un serisi sergilemeyi katmasada, kağıt yüzey üzerinde bir dönüşüm deneyi.