Basın Bülteni

#14
Sevinç Çalhanoğlu
Orta Format
Hakkında Diğer Yazıları

"Basın Bülteni", Sevinç Çalhanoğlu'nun sergi bültenlerinden oluşturduğu çalışması. Projenin metni, Çalhanoğlu tarafından yazılmasına rağmen bir o kadar ondan uzak. Tıpkı sergi bültenlerindeki gibi üçüncü tekil ile uzaktan bakıyor:

"Bu çalışmada, çeşitli sergi açılışlarından toplanan basın bültenlerine ilaveten anlatılar yer alıyor. Kişi, bültenlerdeki dile, dolayısıyla orada bahsi geçen eserlere yaklaşmak için kendi toplayıcı-izleyici etiketini dışarıda bırakarak okuduklarıyla yaşadıklarını bütünleştirmeyi deniyor. Kendi iç çek-işmeleriyle metnin anlamını kaydırıyor ve haber niteliği taşıyan bilgilendirici A4′lere sarmal bir yapı kazandırıyor. Bu sarmal yapıda kim kimin dili belirsizleşiyor.

Öte yandan metinlerde, örtüşme/sürtüşme, zaman/mekan içiçe kodlanıyor: Gidilen sergilere ayrılan vakitler bir hastanenin ziyaretçi saati ile refakatçi saati arasında kalan kısıtlı-tanımlanabilen bir aralıktadır. Bu aralık kişinin mekansal hareketliliğine bir ivme katar. Metinlerde yaratılan tezatlıklar; hem bu ivmeye, hem de hastanede geçen ‘şimdiki' hayatla dışarıda geçen ‘önceki' hayat arasındaki farka, bir vurgu niteliğindedir.

Bu projenin basın bülteni için seçilmiş olmazsa olmaz kelimeleri:
tekrarlama, hali hazırda, mekan, Adorno, seslendirmesi , sanatçının da anlattığı gibi, üretime dair, geçici olarak, beslenirken, çeviriyor, Benjamin, uzak anlamlarda, yıkılıyor, eşit derecede, zıt kutuplar, sesi kesiliyor, yaşamdan, değiştiğini, Lacan, alıkoyuyor, farkındalık, kadının kadın, panoptik, kırmaya yönelik, eşsiz, yoğunlaşarak. sonsuz."