Niyet #12: Velhasıl Fotoğrafın Niyetini Okumak

#31
İpek Aşıkoğlu
More
İpek Çınar
More

Niyet #12: Velhasıl Fotoğrafın Niyetini Okumak

İpek Aşıkoğlu & İpek Çınar

Orta Format, 31. Güncellemesinde niyet olgusuna odaklanıyor ve farklı disiplinlerden insanların kendi alanlarında bu olguya nasıl yaklaştığını sorguluyor. Üç aylık bir sürece yayılacak ve görsel sanatlardan felsefeye, siyaset biliminden psikanalizme dek birçok alandan 12 konuşmaya yer verilecek olan bu güncellemede, hem üretimimizde hem de yargılarımızda oldukça önemli bir yere sahip olan bu kavrama odaklanıyoruz.

Niyet güncellemesinin sıradaki konukları hukukçu İpek Aşıkoğlu ve fotoğrafçı İpek Çınar.

Bu oturum sırasında İpek Aşıkoğlu ve İpek Çınar, çeşitli fotoğraf çalışmaları üzerinden etik ve hukuk bağlamında sanatçının ve fotoğrafın niyetini tartıştılar. Tekil bir fotoğrafın ya da bir fotoğraf serisinin niyetini etkileyebilecek fotoğrafçı, model, içinde bulunduğu coğrafya, çekildiği zaman gibi etmenleri eşeleyerek bu alanda üretimin devimselliğini incelediler.