Niyet #4: Uzlaşılmayan Niyetler: Queer Feminist Perspektiften Edebi Metinlere Bakmak

#31
Sevcan Tiftik
Diğer Yazıları

Niyet #4: Uzlaşılmayan Niyetler: Queer Feminist Perspektiften Edebi Metinlere Bakmak

Sevcan Tiftik

 

 

Orta Format, 31. Güncellemesinde niyet olgusuna odaklanıyor ve farklı disiplinlerden insanların kendi alanlarında bu olguya nasıl yaklaştığını sorguluyor. Üç aylık bir sürece yayılacak ve görsel sanatlardan felsefeye, siyaset biliminden psikanalizme dek birçok alandan 12 konuşmaya yer verilecek olan bu güncellemede, hem üretimimizde hem de yargılarımızda oldukça önemli bir yere sahip olan bu kavrama odaklanıyoruz.

Niyet güncellemesinin bu oturumdaki konuğu Sevcan Tiftik. 

Okuma pratiklerimizde ve sonrasında metni kendi süzgecimizden geçirirken, kimin niyetini dikkate alırız? Metnin niyetini mi, yazarın niyetini mi, kendi niyetimizi mi? Peki edebi ve eleştirel metinlerde deneyimleri yok sayan, eşitliğe, çeşitliliğe ve özgürlüğe alan açmayan niyetler karşısında neler hissediyoruz ve konumlarımız nasıl?

Bu konuşmada metinler queer feminist perspektiften ele alınırken yazar ve eleştirmenin niyetinin; metnin sundukları doğrultusunda okurla, eleştirmenle, araştırmacıyla uzlaşmayışı üzerinde duruldu.