Güncelleme #31: Niyet

Ömer Aygün Niyet #1: Niyetsiz Sanatçı, Kısmetsiz İzleyici

Niyet çevrimiçi konuşma serisinin ilk konuğu Antik Çağ Felsefesi uzmanı ve akademisyen Ömer Aygün. Felsefede niyet kavramı üzerinden sanat ve sanatçının niyetini, bunun izleyicideki karşılığını bizlerle paylaştı.

Vahan İsaoğlu Niyet #2: Yaratan ve Yaratılan Perspektifinden Varoluş ve Makbul Olma Niyeti

Tıpkı hukuk sistemlerinde olduğu gibi, din bağlamında da eylemlerin sonuçları kadar, hatta kimi zaman sonuçlarından ziyade arkalarındaki niyete bakılır. KUT Kilisesi Pastörü Vahan İsaoğlu'na; Tevrat, Zebur, İncil ve genel dinler bağlamında hem yaratan hem de yaratılan perspektifinden varoluş ve makbul olma niyetini soruyoruz.

Mustafa Avcı Niyet #3: Müzikte Niyetin Peşine Düşmek

Niyet, linguistik bir kategori olarak müziği ve genel olarak dinleme eylemini çok farklı açılardan şekillendiren bir kavram. Niyetin müzikli dünyamızdaki yeri ne? Peki niyet müziğin tam olarak neresinde? Bir tür oyun olarak da görebileceğimiz müzikte, linguistik-dışı bir (müzikli ya da oyunlu) niyet de mevcut olabilir mi?