Krizde Sanat

#29
Fırat Arapoğlu
Hakkında

Ortanormal #3: Krizde Sanat

Fırat Arapoğlu

(Moderatör: Şener Soysal)

Orta Format, 29. Güncellemesini dijital ortama taşıyor ve güncel sanat alanında çalışan aktörlerin Covid-19 sonrası stratejilerine ve alternatif örgütlenme yöntemlerine eğiliyor.

Bir süredir temel odağımız olan ekonomik ve örgütsel sürdürülebilirlik mevzusunu bir adım ileri taşıyarak; güncel sanat alanındaki farklı aktörleri dinliyoruz. Sıcak bir tartışma alanı yaratabilmek ve isteyen her kesin eş zamanlı müdahil olmasını sağlamak adına Zoom üzerinden gerçekleştirdiğimiz bu güncellemenin üçüncü konuğu, Fırat Arapoğlu.

"Sanat, genellikle sanatçıların bireysel yaratıcılık ekseninde yaşadıkları süreçler, estetik stilleri ve bireysel imzalarıyla değerlendirilir. Ama 20.yüzyılın ilk çeyreğinden bugüne bazı sanatçıların katılımcılık (participation), ortaklaşa-çalışma (co-operation) ve etkileşim (interaction) kavram ve yöntemlerini kullanarak; geniş ölçekli bir yaratıcı stratejiler bütünü ortaya koydukları görülmektedir. Sanat tarihi ve sanat eleştirisi ise estetik kriterleri dahil ederek sanat yapıtlarını birer bitmiş iş olarak değerlendirme refleksinden, üretim metotlarını ve süreçlerini dahil ederek yapıtları değerlendirme noktasına oldukça geç bir dönemde geçebilmiştir. Öte yandan Covid-19 pandemisi ile birlikte ticaret ve ulaşımdaki kısıtlamalar ve tüketimin azalması ile beliren küresel ekonomik kriz ortamında sıklıkla duymaya başladığımız bir sözcük olarak ‘dayanışma', sanatta alternatif, kolektif, inisiyatif kavramlarını nasıl yerli yerince kullanılacağını önemli bir hale getirmiştir. Peki böyle bir panoramada ve kolektivite bağlamında sanatı nasıl değerlendirebiliriz ve geleceğini nasıl öngörebiliriz?"

 

(Intro Tasarım: Fatma Karslıoğlu

Tasarım: Şener Soysal)