Ortanormal #7: Medinelinin Temel Hakkı: Örgütlenme

#29
Zeynep Hekim
Zeynep Ökke
Hakkında

Ortanormal #7: Medinelinin Temel Hakkı: Örgütlenme

Zeynep Hekim & Zeynep Ökke

(Moderatör: İpek Çınar)

Orta Format, 29. Güncellemesini dijital ortama taşıyor ve güncel sanat alanında çalışan aktörlerin Covid-19 sonrası stratejilerine ve alternatif örgütlenme yöntemlerine eğiliyor.

Bir süredir temel odağımız olan ekonomik ve örgütsel sürdürülebilirlik mevzusunu bir adım ileri taşıyarak; güncel sanat alanındaki farklı aktörleri dinliyoruz. Sıcak bir tartışma alanı yaratabilmek ve isteyen herkesin eş zamanlı müdahil olmasını sağlamak adına Zoom üzerinden gerçekleştirdiğimiz bu güncellemenin yedinci konukları sanat hukukçuları Zeynep Ökke ve Zeynep Hekim.

Medeni sözcüğü, Medineli, yani şehirli anlamına gelir. Benzeri bir biçimde "Sivil" sözcüğü de Latincedeki "civis"ten türetilmiştir ve yurttaş, kenttaş, şehirli anlamına gelir. Dolayısıyla sivil toplum örgütü, yurttaşların, halkın devletin yapılanmasından bağımsız oluşturduğu örgütlenme biçimidir. Örgütlü sivil toplum, bireyler ve devlet arasında "itici güç" rolü üstlenir.

Bu konuşmada Zeynep Hekim ve Zeynep Ökke, hem sivil toplum örgütlenme biçimlerinin hukuki yönüne hem de aralarındaki farklara değindiler. Bunun dışında ticari bir tüzel kişiliği olan ve ticaret kanununda düzenlenen kooperatiflerin de örgütlenme şeklini kısaca incelediler. Bu konuşmanın sanat alanında bir örgütlenme yapısına girmek isteyen kişiler için hem ilişkiler hem de uluslarası fonlar açısından fikir vereceğine inanıyoruz.

 

http://www.okkehekim.com/

 

(Intro Tasarım: Fatma Karslıoğlu

Tasarım: Şener Soysal)