541 Days

#13
Ines Molina Navea
Hakkında
Orta Format
Hakkında Diğer Yazıları

"541 Days" Ines Molina Navea'nın maskeli bireylerin portrelerinden oluşturduğu ve memnuniyetsizliklerini protesto ile dile getiren insanlara hükümetlerin düşman gibi bakmasını eleştirdiği projesi.

Navae projesini şöyle anlatıyor: "1870'te Francis Galton, Avrupalı hükümlülerin kompozit portrelerini kullanarak, suçun fizyonomisini belirleyen ortak yüz ifadelerini ortaya koymaya çalışmıştır. Günümüzde, politik güçlerden dolayı, şiddet ve antisosyal davranışları tanımlamak için yeni bir görsel ortaya çıkmaktadır; bu yeni türü ortaya çıkarmak için yüz ifadesinde bir motif aramak artık gerekmemekte, bunun yerine bir maske arkasına saklanma davranışı görülmektedir. Bu sisteme ait olmama arzusunu temsil eden bir logo gibi…

541 gün, fotoğrafçılığın tarihteki kullanımını politik bir araç olarak açıklamaya çalışmakta, bir görsele sahip olan bireylerin onlara can veren temsilleri sınırı dışında var olamamaları halinde dahi sosyal düşman kavramını yapılandırmak adına tarihteki ve halen kullanılmakta olan kullanım motiflerini ortaya çıkarmaktadır. Galton'un durumunda kompozit portreler yeni bir yüz ortaya çıkarmakta ve bulunması beklenen fizyonomi tipini tam olarak yok etmektedir. Maske durumunda ise sosyal memnuniyetsizliğin ifade edilmesine karşı çıkılmasındaki kullanımı anlatılmış, maskeli bireylerin bu protestoların haricinde yer almadıkları gösterilmiştir. Yine de maskelilerin gösterimindeki genelleme devam ederek bu görsele (her zaman zayıf kalacak olan) sosyo-ekonomik bir açı ve kişilik kazandırmaktadır: antisosyal, şiddet eğilimli ve yıkıcı. Bu nedenle, her iki strateji arasında bir bağ kurarak sadece görselin kullanımına dair değil, aynı zamanda terör yasasının gerekçesi olarak bir sosyal düşman fikrinin maddeleştirmesi için kurumsal girişimlere de dair tarihi korelasyonların oluşturulması mümkündür.

Son olarak ise, Şili'de, halk protestolarında maske takmanın hapis cezası hakkındaki kanun 60 günden 541 güne çıkarılmak suretiyle değiştirilmiştir."