Güncelleme #18

Sophie Barbasch Fault Line

Fault Line, Sophie Barbasch'ın kendi aile ilişkileri üzerinden hazırladığı çalışması. Deprem olduğunda dünya görece bölünürken fay hattı denen sınırların ortaya çıkması, Barbasch için önemli bir metafor. Aile ilişkileri, var olan anlaşmazlıklar, ayaklanmalar ve tüm bu bağları ‘fay hattı'na benzetiyor.

Mustafa Kemal Yurttaş Rhodesia

Proje, "gay dating" siteleri ve uygulamalarından alıntılanmış görsel ve metinlerle oluşturulmuş. Queer çok yönlülük (versatility) üzerine ve kimlik politikalarının tüm farklılıklarını benzer şekilde göstererek, bu çok yönlü halin nasıl bozulabileceğini inceliyor.

Ülgen Semerci Kaza Karar Kaza

"Kaza Karar Kaza", Ülgen Semerci'nin kaza sonucu oluşumları karar süreçleriyle işlemek ve dönüştürmek üzerine ürettiği projesi. Semerci, çalışmasını "Tesadüfilik ve kasıtlılık nerelerde ayrılır, nerelerde birbirlerine evrilir? Bu döngüsel süreç düşünce ve işleyiş biçimlerimizi nasıl geliştirir?" sorularını araştırıyor.

Rehan Miskci Terk

"Terk", Rehan Miskci'nin Ermeni stüdyo fotoğrafçısı Maryam Şahinyan'ın fotoğraf arşivinde ‘mekan'a odaklandığı çalışması.

G.E.M. G.E.M. (No: #07)

G.E.M., No: #07 ile tefrika edilmeye devam ediyor.

Ali Taptık Beş Şikayet Beş Öneri

Bu metin alışılmış yazılarıma göre kızgın bir tona sahip ve açıklamak yerine ima etmeyi tercih ediyor. Belki de kitlelere yaygın bir mecranın çok küçük bir camia içerisinde detaylıca tartışılmasından zaten az sayıda ve çok büyük özveri ile çalışan (bir çoğu da dolayısıyla tanıdık olan) görüntü, söz ve dolayısıyla da düşünce üretenlere dokunmak için yazıldı. Pogo yaptığımızı varsayın.

Tuna Uysal Cem Ersavcı Anısına

Cem Ersavcı hakkında bir inceleme yazısı yazmak onu tanımak için tam olarak yeterli olmasa da, onu ve işlerini tanıtmak, hem bu coğrafyadaki belirli fotoğraf anlayışlarının dışına çıkabilmek hem de yeni kuşakların bakış açısını genişleterek onlarla yeni bir fotoğraf anlayışının sınırlarını çizebilmek adına için önemli olsa gerek.

Gözde Mimiko Türkkan Açık Mektuba Cevap

İpek Çınar, Güncelleme #16′da Gözde Türkkan'a bir açık mektup yazmıştı. Türkkan ise cevap hakkını kullandı ve bu mektubu yazdı.

Merve Ünsal 3P: Porno, Paranoya, Politika

Hito Steyerl, ‘In Defense of the Poor Image' adlı metninde, ‘poor' kelimesi ile kalitesi kötü, çözünülürlüğü düşük imgelerden bahsediyor. Tabi ‘poor' kelimesinin fakir, zor durumda olma anlamına da gelmesi, Steyerl'in metnin bütününde ‘zavallı imge'nin halini tasvir etmesi olarak da okunabilir.

Ege Kanar Ege Kanar ile 'İz'e Dair

Ege Kanar ile ‘iz'e dair araştırmalar yapan ve sorgulayan üretim pratiği ile çalışmalarını konuştuk. Söyleşi, Kanar'ın fotoğrafla ve ‘fotoğraf çevresi' içindeki kendi deyimiyle "iki adım ileri bir adım geri" duruşunu yansıtıyor. Hem ileri adımlarının heyecanı ve samimiyetini hem de geri dönerek kabuğuna çekilmesinin nedenleri yer alıyor.