Güncelleme #02

Tevfik Çağrı Dural - Şener Soysal Aslı Narin Söyleşisi

Aslı Narin ile yeniden sergilenecek çalışması "Halamın Bahçesi", yeni projeleri ve vjing üzerine bir söyleşi.

Oliver Ratsi Anarchitectures

Anarchitectures, Oliver Ratsi'nin mimari bir projesi. Proje, şehirsel yapı içinde var olan binaların parçalanıp yeniden birleştirilmesiyle oluşturulmuş. Bunun var olan düzene bir başkaldırı ve eleştiri olduğunu söyleyebiliriz.

Rachel Sudlow Cowscapes

Çağdaş sanatın getirdiği disiplinler arası etkileşimin artmasıyla fotoğrafçı/fotoğraf sanatçısı kavramının da değiştiği söylenebilir. Fotoğrafın, sadece "fotoğrafçı"nın ürettiği bir sanat ürünü olmaktan çıktığını söyleyebiliriz.

Ben Smith Face in Crowd

Ben Smith'in projesi "Face in Crowd", insanın şehir içindeki ‘kimliksiz' yaşamına dair bir çalışma.

Jason Hawkes Pictures from England

Bulun gelin kırmızı-mavi gözlüklerinizi; işte gayet keyifli bir iş!